Verbetering kwaliteit buitengebied Meierijstad

Het buitengebied van Meierijstad is in verandering. Zo zijn er onder andere de energietransitie, de noodzaak om klimaat-adaptiever te worden, de landbouwtransitie etc. Steeds meer agrarisch ondernemers stoppen en bedrijfsgebouwen krijgen een andere functie of komen leeg te staan. Op basis van de nieuwste onderzoeken is de verwachting dat tot 2035 ongeveer 483.000 m2 (ca. 220 agrarische bedrijven) aan agrarisch vastgoed vrij gaat komen, waarvan naar verwachting ca. 206.000 m2 leeg komt te staan.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat het buitengebied een fijne plek blijft om te wonen en leven. Daarom werken we er voortdurend aan om de kwaliteit van ons buitengebied te behouden en te verbeteren. We gaan de komende jaren in het bijzonder aan de slag met twee delen van ons buitengebied, te weten: Ollandseweg e.o. en ’t Laar (zie bijlage voor de ligging van deze twee gebieden).

 

We weten natuurlijk dat u zich al enige tijd inzet voor (een deel van) dit gebied. Dat is het geval voor een aantal groepen, zoals:

  1. Stichting Streekpark Kienehoef
  2. Buurtschap Rijsingen
  3. Initiatiefnemers wijk Kinderbos / KCR
  4. Ontwikkelaars gebied Hoeve Arbeidslust

Tot op heden heeft u met de gemeente vooral contact met Erik Verkuijlen (in de cc. meegenomen).

 

Op dit moment bereiden we een inloopavond voor (maandag 20 juni a.s., 18.45 – 21.30/22.00, in de raadszaal van het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode). De avond zal in de vorm van ‘marktkraampjes’ worden gehouden. Bezoekers kunnen vrij langs de ‘kraampjes’ struinen, en elk ‘kraampje’ biedt de gelegenheid om over een specifiek onderwerp van gedachten te wisselen met de ‘kraamhouders’. Bezoekers van deze avond kunnen over de locaties en/of bepaalde onderwerpen met elkaar en met experts praten en hun wensen schriftelijk (op kaart en of tekst) achterlaten.

We nodigen daarvoor de mensen uit die in en langs de randen van de gebieden wonen. Ook nodigen we graag een aantal organisaties uit die in deze gebieden actief zijn, zoals de uwe, Buurtschap Oud Rijsingen.

We horen graag alvast wat u belangrijk vindt in het buitengebied. Dan kunnen wij daar, als gemeente, zo goed mogelijk rekening mee houden bij toekomstige afwegingen en beslissingen.

Uitslag van de enquête